IIS Ahoj, nezaznělo náhodou na poslední přednášce něco ve smyslu, co můžeme očekávat na semestrálce (stejně jako na přednášce před půlsemestrálkou). A ve wisu je poslední prezentace p10, více se nebralo? :D Díky
Bylo řečeno cokoliv co bylo v prezentacích, formou stejnou jako na půlsemestrálce.
IMS Hodil by prosím někdo zadání na fitušku, nebo aspoň sem?
Zadania su velmi podobne z minulych rokov :)
Ano, zadání bylo podobné jako minulé roky. Nebylo tam nic nového. Ale pro úplnost se to pokusím shrnout: 1. Otázka (10 bodů) - Petriho síť: Velmi jednoduchá Petriho síť typu X/Y/1. Já jsem měl konkrétně M/M/1, takže jedna oblužná linka a exponenciální příchody i doba obsluhy. Bylo to něco ve stylu, že je automat na kávu, který při vydávání kávy zabere obslužnou linku a pokud u oblužné linky není fronta po dobu 5 časových jednotek, tj. automat se nějakou dobu nepoužívá, tak přejde do nečinného režimu na dobu 20 časových jednotek. Bylo to velmi jednoduché, Petriho síť měla jen pár přechodů. 2. Otázka (10 bodů) - Pravděpodobnost: Byl zadán určitý interval na kterém je definováno rovnoměrné rozložení pravděpodobnosti. Bylo potřeba nakreslit graf distribuční funkce a graf hustoty rozložení pravděpodobnosti. Potom bylo potřeba napsat, jaká je pravděpodobnost, že hodnota této funkce bude nabývat určité hodnoty ze zadaného intervalu. Dále byla zadána množina diskrétních hodnot a pravděpodobnost pro každou tuto hodnotu. Tam bylo zase potřeba nakreslit graf distribuční funkce pro tuto množinu hodnot. 3. Otázka (10 bodů) - Metoda Monte Carlo: Byla zadána určitá funkce jedné proměnné, interval, na kterém je tato funkce definována a zadání bylo napsat program v ISO C, který vypočítá určitý integrál této funkce ve stanoveném rozmezí pomocí metody Monte Carlo. Dále bylo zadáno vypočítat počet iterací této metody tak, aby byla chyba menší než např. 10%. Tento počet iterací se potom použil samozřejmě i v tom programu. 4. Otázka (15 bodů) - Markovovy procesy: (Tady si zadání moc nepamatuji.) Byl zadán systém s X zařízeními, které pracují paralelně. Počet požadavků v systému je Markovský proces. Zadání bylo nakreslit schéma tohoto systému a vypočítat určité pravděpodobnosti, např. průměrnou dobu čekání ve frontě, atd. 5. Otázka (15 bodů) - Soustava diferenciálních rovnic: Byla zadána soustava dvou diferenciálních rovnic vyššího řádu, tady bylo zapotřebí převést je na rovnice nižšího řádu metodou snižování řádu derivace a následně napsat program v ISO C, který tuto soustavu vyřeší numerickou metodou Runge-Kutta určitého řádu. Vzorce pro tento výpočet byly zadány. 6. Otázka (10 bodů) - Teorie: (Tato se lišila skupinu od skupiny.) Já jsem měl např. vysvětlit a popsat rozdíl mezi jednokrokovými a vícekrokovými numerickými metodami pro výpočet diferenciálních rovnic. Výhody, nevýhody, atd. Dále jsem měl výjmenovat typy chyb integračních metod a nakreslit graf závislosti velikosti kroku metody a lokální chyby. Jiná skupina měla třeba definici Celulárního automatu nebo modelového času, časové množiny, atd.
Zobrazit všechny odpovědi (3)
jen Monte Carlo nebylo v ISO C ale v pseudokódu ;)
4. Markovovy procesy: U nás to bylo M/M/2 s max. délkou fronty 1. a) napsat rovnice pro všeechny pravděpodobnosti b) spočítat průměrnou délku fronty --> tzn. p3 mi bylo zadane 3 lambda byla zadana, že každých 15 sec. --> 4
hodim to na fitusku... i kdyz je zadani stejne, je potreba drzet prestiz pro dalsi rocniky
Hodil jsem tam i svou variantu. 1. Otázka (10 bodů) - Petriho síť: Petriho síť typu M/M/1. Automat na kávu, který po připravení X (40??) káv přejde do režimu údržby na dobu 20 časových jednotek. 2. Otázka (10 bodů) - Pravděpodobnost: stejné jako předchozí skupina 3. Otázka (10 bodů) - Metoda Monte Carlo: Byla zadána určitá funkce jedné proměnné, interval, na kterém je tato funkce definována a zadání bylo napsat program v pseudokódu, který vypočítá určitý integrál této funkce ve stanoveném rozmezí pomocí metody Monte Carlo. Dále jsme měli vysvětlit, jakým způsobem jsme docílili, aby byla chyba menší než 0.1 %. 4. Otázka (15 bodů) - Markovovy procesy: Mějme systém hromadné obsluhy typu M/M/2 s frontou omezenou na maximálně 1 prvek. Počet požadavků v systému je Markovský proces. Pro i-tý stav je p_i pravděpodobnost, že v systému je přítomno právě i transakcí. a) Nakreslete graf stavu systémů, napište všechny rovnice pro ustálený stav a obecně vyřešte. (pozor na práci více zařízení současně - jinak 0b) b) Předpokládejte, že požadavky přichází se střední hodnotou intervalu mezi příchody 20 s. Intenzita obsluhy pro každé zařízení mu_i = mu je 2 zpracované transakce za minutu. Vypočtěte průměrnou délku fronty v ustáleném stavu. (postup + obecný výsledek + číselný výsledek ve tvaru zlomku) 5. Otázka (15 bodů) - Soustava diferenciálních rovnic: stejné jako předchozí skupina 6. Otázka (10 bodů) - Teorie: Definujte pojem systém. Jak byste obecně definovali chování systému? Definujte pojem časová množina systému a modelový čas. Uveďte souvislost modelového času s časovou množinou systému. Uvádějtě vhodné konkrétní příklady + ilustrační obrázky.
IMS Hodil by sem niekto riesenie Petriho siete sk. D prvého kola, prosim? (dúfam, že som bola D :D, bol to nejaký automat na kávu, kt. sa po 5 časovych jednotkach prepol do nejakeho ineho režimu... presne si už zadanie nepamatam :D)
Presne to same bylo nekde na fitusce nebo v dokumentech tusim :)
Zobrazit všechny odpovědi (10)
mám pocit že to zadanie je máličko odlišné v tom že sa prepne do režimu udržby a viac nič, avšak v našom zadani bolo že može byť v tom druhom režime a bude spracovavať požiadavok.. dufam že sa nemylim a ja niesom PN expert, tak som si chcela overit svoje riesienie :D
Angie-Razzi Scaletta I tohle řešení bylo myslím někde na fitušce, nebo alespoň stejné zadání určitě. šlo o to, že sis z obslužné linky definoval ještě jeden časovanej přechod, tedy 5(časových jednotek), ten se ti pokaždé začal počítat, ale když ti přišel v tom intervalu požadavek tak si ho obsloužil. Pokud nikdo nepřišel, tak sis přešel do druhého stavu který ti značil "automat pauznutý" a ten stav byl také fungoval jako obslužná linka pro příchozí požadavky, s tím rozdílem, že si tam musel ještě vložit jeden blok se spožděním ne jen exp() obsluhu. Hodil bych ti printscreen, ale jsem jen na mobilu :)
V zadání bylo, že když se 5 času nepoužije, tak se uspí. Když je uspany a přijde požadavek který ho probudí, tak se nejdřív startuje 2 jednotky (myslím že šlo hlavně o topochopit to zadání)
Nějak takhle myslím
František Horázný určitě ne
1. Nemůžeš mit casovany přechod s prioritou
2. Stav konec znamená co? Tam se ti jako budou stackovat do infinity?
No a nedej bože kdyby exp(y) bylo vic jak 5 časových jednotek. To by pak přišel požadavek a během čekání na obsluhu by se automat přepnul do sleep režimu.
ja to mel takhle
Pavel Fapík Janko good one
(IMS) Nevíte prosím někdo kde je vysvětleno jak krok o kroku se počítá podobný příklad hodně do podrobna? Například na přednášce? Jak se vytvoří ty grafy a vše okolo. Předem děkuji. Uvažujme spojitý náhodný proces X složený ze dvou rovnoměrných rozložení pravděpodobnosti Y a Z. Část Y je definovaná na intervalu〈0,2〉, část Z je intervalu〈4,10〉. Náhodná proměnná X nabývá hodnoty z intervalu Y s pravděpodobností 0.2 a z intervalu Z s pravděpodobností (1-0.2). Nakreslete funkci hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkci pro náhodný proces X. Napište pseudokód generátoru náhodných čísel pro náhodný proces X. k dispozici je generátor R() pro interval 〈0,1〉
Z=random()*(10-4)+4 Y=random()*2 if (random()<0,2) return Y else return Z
grafy (hustota a distribuční funkce) viz INM
To vím, ale jestli si někdo nepamatuje nejlépe video kde je takový příklad počítán. Nebo aspoň kde je ten postup do podrobna napsaný.
Zobrazit všechny odpovědi (15)
nevím co na tom chceš vysvětlovat... z intervalu <0,1> jak uděláš interval jiný snad umíš ne? násobením ho zvětšíš a přičtením posuneš a pak máš nějakou pravděpodobnost pomocí které vybereš jeden nebo druhý (nebo i víc) výstupů...
https://docs.google.com/document/d/199iBKgmCmIS84xOZOiS730owN95y1MbEe6xjPMysB8c/edit?fbclid=IwAR1LaLKvgiCx8KS8jd6hGjDCF7thge8MefUT7uYzWuwNQtO0Juk3PjC-Xko Kde získaly v tom grafu to 1/2 pro Y a 1/6 pro Z? A podobný detaily kde získaly jaké hodnoty do vzorců a tak.
a třeba alespoň říct kde to je? strana? příklad? fakt z toho odkazu nebpoznám co myslíš xddd
Strana 39. Stačí hodit část z toho zadání do ctrl+F.
to je všechno INM... pokud to nevíš tak jsi relativně v prdeli... funkce hustoty má vždy integrál od -inf do +inf 1 takže pro Y musí být obsah pod tím 0,2 a u Z musí být obsah 0,8 a pomocí délky intervaly právě zjistíš jak má být ta hustota vysoko...
jinak řečeno to má špatně :D
distribuční funci má však dobře
A můžu se ještě zeptat protože to asi špatně chápu ve vzorci F(x) = (x-a)/(b-a) a f(x)=1/(b-a) Co značí x,a,b ???
nemám ponětí :D tyhle vzorce jsem se nikdy neučil... (on tam má 3 grafy, nevšiml jsem si toho, ten první neni funkce hustoty ale jen nějaká pomocná funkce, to druhý je asi ta funkce hustoty a to třetí distribuční a má to snad asi dobře :) )
Jinak od slidu 75 začíná v IMS tohle opakovat, tak kdyžtak tam si to zkus ještě jednou projít
Filip Dolák Ten první vzorec je pro výpočet distribuční funkce pouze z intervalu -> když máš interval <1,10>, pak F(x) = (x-1)/(9) to druhé je pro hustotu také pouze z intervalu -> f(x) = 1/9 pro ten daný interval (tedy <1,10>) Ale pozor, tyhle intervaly jde použít POUZE pokud máš jeden interval, tudíž v tom příkladu, na který jsi dokazoval do společného dokumentu, to nepoužíješ. Je to pro ulehčení práce v podstatě, že nemusíš integrovat a je to asi rychlejší :) EDIT: a a b je začátek a konec intervalu, x je prostě x :)
Ten první graf je pomocný - pro případ, kdyby spolu ty intervaly nesouvisely, přičemž obsah pod každou křivkou je 1, potom se tam dělá poměrově převod. Mělo by to být správně ten výpočet :)
mě by jen zajimalo proc tam tolikrat integruje..podle me staci udelat integral od 0 po 2 a od 4 po 10 a mam vysledek na kresleni...nebo se pletu a úvaha by měla být jina?..:)
Kateřina Karásková Jj, taky si myslim, že to stačí, protože víš, že distribuční musí být spojitá a že limitu má v -nekonečno 0 a v +nekonečno 1, takže to není nutné počítat :) spíš to tam je asi pro ověření
Je to z toho důvodu, že distribuční funkce je od (-∞; ∞), spojitá a neklesající. Je lepší to tam napsat / zakreslit, aby to bylo naprosto korektní.
IIS Ahoj, nemáte někdo náhodou informaci, co by se mohlo objevit u zkoušky?
To co na pulsemestrálce jen ve větším rozsahu. Burget to letos učí poprvé. Loni to měl Hruška. Obsah je předělaný.
Zobrazit všechny odpovědi (3)
No právě, nelze moc vycházet z toho, co bylo minulé roky...
Jan Kotas Na IIS se není třeba učit. Věci jako cookies, sessions, typy systémů. A to je tak vše. Tam by problém opravdu být neměl. IIS zvládne každý ;)
Martin Kobelka neříkám, že to je těžké, ale tak určitě bych to nepodceňoval vzhledem k tomu, že má předmět letos jinou strukturu. :)
ISA Řádný termín – 𝐃𝐨𝐩𝐥𝐧̌𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐢́𝐦 𝐳𝐚𝐝𝐚́𝐧𝐢́ 𝐬𝐤𝐮𝐩𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐚 𝐅𝐢𝐭𝐮𝐬̌𝐤𝐮. A pro ty skupiny, kde to nebylo řečeno - Matoušek v D105 říkal, že nemáme hádat a tipovat, že za špatné nebo nepřesné odpovědi jsou body dolů. Prestiž++ 𝘴𝘢𝘥 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘵𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺
Aby to nebylo jenom pro D105
Jestli to tak bude. Tak prosím abychom šli hromadne na konzultace. V jiných třídách to řečeno nebylo. Ani v instrukcich a ani na pisemce
Zobrazit všechny odpovědi (1)
Tak či onak, už ta vzniklá situace je dost neférová. Já byl v jiné učebně - nic o strhávání bodů mi nikde sděleno nebylo. Takže jsem u spousty otázek psal odpovědi, i když jsem si nebyl jistý, že jsou správně. Prostě jsem to zkusil a jestli mi za to budou strženy body, tak mi to dost zásadně může změnit výsledek. Naopak pokud se body strhávat nebudou, tak jsou zase znevýhodněni ti z D105 - protože mohli nahnat nějaké body třeba na věcech, které nenapsali, protože si nebyli jistí (i když ta daná odpověď byla třeba správně)...
Nevím, co říkal vám, ale na přednášce říkal, že body se strhávají pouze z bodů za úlohu, ne z celého testu. Přijde mi to logické (nemáš psát sračky) a systém "co nevím, to si vymyslím" se stále vyplatí.
Zobrazit všechny odpovědi (4)
Jaký je v tom rozdíl?
Martin Foltýn aj minuly rok upozornoval ze odpoved sa berie vseobecne. T.j. nie je tragicke ze niekto sa zabudne spomenut nejaky field v protokole a podobne. Problem je, a co nema rad a je to logicke, ked tam cita riadny nezmysel, ze vidi ze len vatujete riadnou somarinou :D
Tak třeba ten, že se nevyboduješ jen kvůli tomu, že neznáš multicasting a celý sis ho vymyslel.
Martin Foltýn Rozdíl je v tom, že když odečítáš body jen v rámci otázky, nejhůř můžeš mít za jednu úlohu stále 0 bodů (i když něco napíšeš správně, ale doplníš to volovinou, řekněme že bys měl třeba 2 body za správnou odpověď, ale za tu volovinu by ti chtěl strhnout 4, stejně skončíš na nule). Zatímco kdyby odečítal body v rámci testu, můžeš mít z otázky záporný počet bodů (v příkladu z poslední závorky bys tak skončil s -2 body, což by efektivně odečetlo body získané v jiných otázkách). :)
ISA ahoj, víte někdo jak je to s tou zkouškou? jsou dva termíny zítra nebo je někde chyba? a co znamená registrace před zkouškou ve 13:15?
podle me je to jen chyba a proste to bude 1330 - 1440.
V souboru s rozesazením je nahoře napsáno "termín 1" (termín 1 je naprosto pro všechny co jsme se koukal). A co se týče toho 13:15 tak si myslím že si dávají 15 min na to aby si všichni zvládli sednout kam mají aby se mohlo o půl začít s testem.
Na fóru je informace o registraci, proč by o ní tedy garant jinak mluvil?
Zobrazit všechny odpovědi (3)
Kristýna Zaklová O jaké registraci na fóru je teď řeč? Našel jsem jen vlákno ohledně přihlašování na zkoušku ale nic o registraci jediný co tak že 13:15-13:30 je registrace ale v jaké podobě to jsem nenašel
Registrace začíná ve 13:15. A u popisu termínu je: "Registrace před zkouškou: 13:15-13:30"
Takže vlastně to stejné co je napsáno když se rozklikne daný termín zkoušky. Nic :D
a v rozvrhu zkoušek je čas 13 - 15.50
V požadavcích k sestavení plánu zkoušek je: "Řádnou zkoušku bych dělal na dvě skupiny, tj. potřebuji časové okno 3 hodiny (2x70 min na zkoušky + čas před a po), nejlépe místnosti D105+D0207+D0206; třetí termín bude ústní, tj. stačí do učeben stačí plánovat pouze T1 a T2. Díky."
Těch 15 minut na registraci před zkouškou vloni sloužilo k tomu, abychom se během nich všichni stihli podepsat na prezenčku u katedry a mohli v klidu posadit. :D
HPO Zdravím, máte už zápočet vo WISe ?
Mám HVR a zatím ne
tiež ešte nemám
taky ne
Nevíte náhodou, kdy to zapíše?
HVR už tam mám zápočet ano nebo to tam už bylo?
dneska tam naskočil
IMS - chování systému Zdravím Dnes jsem se trochu hlouběji při učení na IMS zamyslel nad pojmem chování systému. PePe jej definuje jako ZOBRAZENÍ. Zobrazení, které zobrazuje z časových průběhů vstupních proměnných do časového průběhu proměnných výstupních. O kousek níže ale definuje v dělení systémů i nedeterministické systémy. Pro ty ale tato definice. Neplatí. Aby byla tato definice úplná, nebylo by to zobrazení ale relace. Neříkal k tomu náhodou něco na přednášce?
[hod kostkou - nedeterministický systém] "... takže můžu mít systémy, kde to zobrazení je ještě komplikovanější, kde jednomu vstupu odpovídá víc výstupů, ale to už tady řešit raději nebudeme" (loňská přednáška)
Google dokumenty Ahojte spolužiaci, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Máte prosím niekto nápad, ako zverejniť Google zdieľaný dokument vo view režime s tým, že pri prepísaní URL na edit bude možné dokument upravovať? Klasické prepnutie "úprava -> zobrazenie" nefunguje, pretože to nemení link.. tak isto ani nefunguje prepnutie režimu zdieľania na view, nakoľko potom už nie je možné ten dokument upraviť ako anonym po prepísaní URL na edit. Ďakujem za rady.
tam zalezi na tom, jake prava tomu nastavil ten, kdo dokument sdilel. Pokud dal prava jen na view, tak jsi v pasti
Ja som ten, kto dokument vytvoril a zdieľal.. Všetci ostatní sa pomocou odkazu do dokumentu pripájajú a aktuálne ho aj upravujú.. ide ale o to, že google dokumenty majú kapacitu 100 editorov.. čo je už teraz skoro naplnené v zdieľanom dokumente na ISA
Zobrazit všechny odpovědi (1)
jo takhle, uz to chapu. S timto ti pomoct moc nedokazu. Leda na zacatek tam vrazit link s /preview, aby lidi primarne pouzivali ten
Co to zkusit na školní G-Suite disk? Jak je to služba mimo free model, tak by tam ty limity mohly být jiné https://www.vutbr.cz/cvis/google-apps
Případně vyzkoušet office 365, ten microsoft office online umí +- to stejné https://www.vutbr.cz/cvis/office-365
Já minulé roky nastavil, že ostatní mohli pouze dávat návrhy a nebyl problém. Já pak spolu s dalšími privilegovanými schvaloval úpravy.
Zobrazit všechny odpovědi (2)
co bolo dobre, aspon sa znizil pocet bullshitov v dokumente
Dávid Bolvanský jojo, hlavně lidi využili možnost vkládání komentářů, takže se i smysluplně diskutovalo u nejasných věcí.
erasmus Je tu někdo, kdo byl tenhle semestr na erasmu? Měl bych pár otázek.
Matěj Prášek
Anet Helešicová
Zobrazit všechny odpovědi (1)
Jop
Ptej se
Ano
Ano :)
Taky :D
Ahojte, chtěl bych se vás zeptat, zda jste potřebovali nějaký oficiální certifikát angličtiny (např. FCE) nebo vám stačilo udělat BAN4 a nechat si vytisknout nějaké potvrzení :). Předem děkuji
Zobrazit všechny odpovědi (4)
Tohle se rozhoduje podle univerzity kam jedeš, mi třeba stačilo jen potvrzení o BAN4, ale na jiné školy potřebuješ vyšší úroveň/jiný certifikát apod.
Dobře, moc dík :).
Tohle je individuální. Zahraniční univerzita buď požaduje nějaké potvrzení o určité úrovni angličtiny. Tam je otázka, jestli potřebuješ nějaký certifikát nebo by ti stačilo nějaké potvrzení např. o absolvování BAN4 na FEKTu. Tam by asi bylo potřeba domluvit se buď s někým z odělení vnějších vztahu na FIT nebo přímo s někým ze zahraniční univerzity. Druhá možnost je, že zahraniční univerzita deklaruje nějakou doporučenou úroveň jazyka, kterou bys měl splňovat. V takovémto případě tě většinou na Erasmus na tuto univerzitu pustí, pokud máš alespoň BAN4. Ve většině případů bych řekl, že BAN4 stačí k tomu, aby tě tam pustili a potom už je to na tvoji zodpovědnost. Já když jsem jel na Erasmus do Walesu, tak tam byla doporučená úroveň B2 a v té době jsem ještě neměl ani BAN4, tak jsem se domluvil na FEKTu na přezkoušení z angličtiny.
Děkuji za podobnou odpověď :)
[ISA - trie && binární vektory] Možná hloupá otázka, ale ani ve sdíleném dokumentu, ani v opoře (možná sem slepý) nenašel odpoveď. Když mám filtrovací pravidla. A vytvářím z nich například binární vektory, zohledňuji během sestrojování to, jaká akce se má pak provést (myšleno permit || deny), nebo mě pouze zajímá, to abych pomocí trie/bin. vektoru našel adekvátní pravidlo a jeho akci pak provedl (při sestrojování mi tím pádem je akce fuk). Teď, když to sem uceleně píšu, tak mi příjde logické, abych to nezohledňoval a jen pak vykonal danou akci, ale vzhledem k tomu, že už si svým úsudkem opravdu nejsem jistý, tak bych byl rád za nějaký hint. Díky a hodně zdaru při učení !
Dle mého názoru tě akce při sestrojování nezajímá. Jak píšeš. Prvně potřebuješ najít pravilo a poté už akci dohledáš jednoduše (bude jen jedna, protože mít více akcí pro jedno pravidlo nedává moc smysl, aspoň u ACL).
Zobrazit všechny odpovědi (1)
Pavel Eis dobrý díky, já právě dumal jestli když je to v těch příkladech z přednášek explicitně zmíněno, tak jestli mam za tím hledat nějakou vědu.
A nevíte prosím kde se ty Trie a Binární vektory probíhají a řeší? Myslím kde se probíral postup. Já bych si to chtěl zopakovat ale nemůžu to nějak najít.
Zobrazit všechny odpovědi (2)
Filip Dolák ja se to učil z kapitol co jsou ve wisu. Konkrétně to bylo filtrování. Myslim kapitola 9 nebo tak nějak. Ale musíš toho hodně dedukovat, ne vše tam je popsané.
Filip Dolák ISA_2017-11-24 od 52:00 https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/AtYgoqsfQfDXuzo
IMP FitKit3 Ahoj, kdo má součástí projektu komunikaci přes COM porty, chtěl bych se zeptat, jak se Vám podařilo komunikaci navázat. V device manageru nevidím nic :( chybí mi nějaký driver? Něco dělám špatně? Fitkit mám samozřejmě připojen :D
Zkus jestli mas poradne zasunuty kabel do fitkitu a pak vsechny usb porty co mas, na nekterych mi to nejelo. V device manageru bys pak mel videt nejaky COM port
Kit jde programovat i debugovat, to je ok, takže kabel asi bude ok. Všechny porty mám USB3 snad to nebude ten problém. Každopádně díky!
Marek Kučera, nevíš jestli nebyl rozdíl právě v USB3 a USB2?
Zobrazit všechny odpovědi (4)
Ted jsem zkousel a vypada ze ne. Mas spravne nastaveny baud rate apod?
Jo tobe se vlastne nezobrazuje ani ten COM port ze
Marek Kučera no, právě že nezobrazuje ani ten COM port
Tak to nevím :/
Zkusil jsi jiny PC nebo kabel? Jen pro jistotu, divas se do spravne polozky v device manageru? JK, vem na to kladivo, nema cenu resit. :D
Já jsem komunikaci rozchodil pomocí UART5, pokud budeš potřebovat pomoct, tak napiš do zprávy :)
Neviete prosim, ci je pristup na merlina blokovany pre nejake zahranicne IP? Myslim hlavne na americke IPecky.
Chtěl bych teď pofel v americe. Závist Možný to je, každopádně já se z New Yorku i Miami na merlina připojil přes Evu. Zkoušel jsi evu? Případně kde jsi?
V nejhorším by ti mohla pomoct VPN :D ta by mohla jet odkudkoli
Ja trcim doma ale chcem bratrancovi v USA ukazat aky krasny web som urobil a pise ze nejde :D
Zobrazit všechny odpovědi (2)
On přistupuje klasicky k HTTP serveru? Tak to by mělo jet odkudkoli, jestli máš správně nastavená práva.
na merlinovi mam svoj python server na samostatnom porte, tam sa nejake blokovanie adries neriesi. Otazka v podstate bola ci merlin nema nejaky firewall na zaklade rozsahu adries
Ono na merlina je celkovo problem s pripojenim mimo akademickej siete ale na evu by.si sa mal dostat a odtial uz na merlina v pohode
Zobrazit všechny odpovědi (1)
Dik, skusim nejaky http proxy alebo to rozbehnut na eve.
Vypada to logicky?
časem to bude dávat zmysel :D
Zobrazit všechny odpovědi (5)
Ja si myslim ze melo by to byt takhle
Bohdan Inhliziian Taky si myslim, alespon to vyplyva z tohoto
tie materialy su plne chyb :D ludia to pisali do dotaznika k ISA minuly rok. vidim ze sa s tym nic neurobilo. Minimalne zoznam chyb by bol pekny, nech sa studenti neucia naspamat blbosti, len preto ze "ved je to v knihe" :D
Byl by mi někdo schopen vysvětlit, proč se pomocí ZSK podepisuje v dané zóně KSK? Vždyť pravost KSK pak stejně můžu ověřit pomocí nadřazeného DNS serveru a jeho DS záznamu, tak na co potřebuji ještě podepisovat KSK přímo v dané zóně? Možná mi něco nedochází, ale teď nějak nejsem schopen přijít na žádný důvod, proč je to potřeba :D
Ondřej Pavela ja si myslim, ze to je protoze pole DS jen zarucuje integritu dat (tj. data nejsou na ceste zmenena), ale nezarucuje autorizace(tj. co jestli utocnik sam posle KSK, ktery vezme na severu, na nadrazeny server). Proto musime ho autorizovat pomoci privatniho klice podrazeneho serveru. Ane nevim jestli to je spravne
Ještě bych rozlišil jestli public/private klíč https://www.cloudflare.com/dns/dnssec/how-dnssec-works/
ISA is love, ISA is life.
ISA DNS Ahojte, viete niekto vyriesit tieto 2 priklady tykajuce sa vytvorenia DNS zaznamov a zonoveho suboru, prosim?
niečo takéto ? nie som si istý to by som tam ja napísal
Zobrazit všechny odpovědi (5)
Dakujem
a nebudú treba ešte A záznamy pre poštový a DNS servery?
to by bolo asi vhodné :D
Patrik Krajč Jen bych chtěl upozornit na psaní teček na konci absolutních adres. Adresa bez tečky na konci je brána jako relativní. zaloha.isp.cz. , ttt.cz. , mail.ttt.cz.
dobrý postreh :D vďaka, hádam si na to spomeniem na skúške
IMP IIS Ahojte spolužiaci, do príspevku k zdieľaným dokumentom na predmety ISA a IMS som pridal už aj IMP a IIS, aby to bolo všetko na jednom mieste. Znovu budeme vďační, ak sa zapojíte do vypĺňania dokumentov :) Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody a darčekov a šťastný (a hlavne úspešný) nový rok 2019!!
IMP Aplikace na bázi akcelerometru Chápu dobře že si máme vybrat a vytvořit pouze jeden z vypsaných režimů činnosti? :)
Ne, máme naimplementovat všechny čtyři. Ptal jsem se na to stejné.
Zobrazit všechny odpovědi (1)
ok, díky
Je to úplně primitivní (nejtěžší je rozchodit kit a odhad rychlosti) Doporučuju využít demo example k té hračce "bubble"
Zobrazit všechny odpovědi (3)
František Horázný taky jsem to tak udělal. Vyuzivas tam ty hlavičkoval soubory a funkce z té demo appky?
prakticky všechno odtud využívám, doufám, že to není problém, ale podle toho, jak vypadaly cvika bych řekl, že ne... navíc ty dema tam jsou přímo jako pomoc při vývoji... tak si myslím, že je jedno, jestli to použiju celé, nebo jen vykopíruju nějaké funkce...
našiel niekto niečo podobné ako bubble, ale k magnetometru?
[IMP - ESP8266: snímání teploty] tí čo ste už boli na obhajobe, čo vám vytkol/pochválil? :)
Záleží na tvé implementaci. Jak pojmeš zadání ( více možností implementace). Mně osobně zprvu řekl, že by očekával možnost konfigurace přes webovku, ale poté, co jsem mu vysvětlil, jak jsem pojal projekt svým způsobem, tak mi dal plný počet.
Osobne sem si rozsiri lehce zadani, takze nemůžu zcela přesně říct. K používání externích knihoven neměž žádné výtky (vše ale v doku uvedeno) Spíš to bylo stylem přijdeš, popíšeš projekt (případně známé nedostaky), pak položil pár otázek. Jediný co vytkl, tak u použití DNS (nástavba) tak zvolený domain name (www.xzajic16.vutbr.cz) že by se mohlo tlouct pokud by esp bylo připojený k internetu a stihlo hodit doatz na vut servery (to by mělo dělat potíže jen pokud je možnost připojení na existující wifi, ne pokud vytvářite AP jak je v zadání)
Tým studijního poradenství FITu (Petr Veigend, Nunvarova Svatava a Jaroslav Dytrych) přeje všem krásné a klidné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2019 (nejen u zkoušek ).
IMP FITKit3 Zdravím. Podařilo se prosím někomu nastavi jeden z šesti vývodů MCU_I2C0_SCL, MCU_I2C0_SDA, MCU_SPI2_CLK, MCU_SPI2_CS, MCU_SPI2_MOSI, MCU_SPI2_MISO ? Dosly mi piny PTAx a PTEx a potřebuji do nich jen zapsat logickou jedničku a nebo logickou nulu a ať dělá co je v mých silách, nemám šanci tam nic zapsat. Mohl by mi prosím někdo poradit jak postupovat? Třeba do chatu, abych věděl co dělám špatně?
Potřebuješ po nastavení těch pinů je nějak ovládat?
já jsem je normálně nastavil na GPIO a potom už si s nima můžeš dělat co chceš, hlavně ať mají zapnuté hodiny
Tyto piny se nastavuji stejne jak PTAx jen jsou to PTEx. Jen tak na okraj, na mem fitkitu jsem mel cca 7 pinu nefunkcnich. Takze pokud se ti nedari to zprovoznit nemusi byt nutne chyba v kodu.
IMP Ahojte, rozjel někdo prosím mbed na MKL05Z32VFM4 v Kinetisu? Zatím jsem to rozchodil jen v PlatformIO. Nechce se mi na obhajoby :D (máme je pouze, pokud to nemáme v Kinetisu).
ILI Vytvořili jsme sdílený dokument, kdybyste cokoliv věděli, napište to tam, díky https://docs.google.com/document/d/1QmDGxl7OdnSrAFSnEUr7iwYZhAA6RZmmZ6HqGPyxH7o/edit?fbclid=IwAR1i7NG82gxQbpUmOjMmyJOIUeJDxIVzvALkhlgNjt9sUsIpjv6oe0Q8KIQ#
https://docs.google.com/document/d/1QmDGxl7OdnSrAFSnEUr7iwYZhAA6RZmmZ6HqGPyxH7o/edit?fbclid=IwAR1i7NG82gxQbpUmOjMmyJOIUeJDxIVzvALkhlgNjt9sUsIpjv6oe0Q8KIQ#
IMP Strnadel ahoj, ti co mate obhajoby tento tyzden u strnadela, bolo treba odovzdat projekt do nejakeho daneho datumu ?
U mě to vůbec neřešil (CRC), i když jsem to tam měl. Dokonce mně řekl, že klidně do konce roku můžu ještě měnit nahrané soubory, takže i dokumentaci. Jen to musíš mít na svém notebooku připraveno k prezentování.
Mal som CRC a tiez to bolo tak a povedal ze body bude davat zrejme az po deadline-e
IPSO Vi nekdo prosim, kde bude zitra probihat zapocet?
myslim si ze ta sita miestnost to bude :D
Zobrazit všechny odpovědi (1)
Majo Udvardy Dik som si myslela ze kdyz zkouska bude v inej miestnosti, tak mozna zapocet taky :)