MIS 62 Bezpečnost systémů a sítí Máte někdo prosím rozumnější specifikaci toho, co se v této otázce očekává za výkon? Takhle jak je to zadané to je v podstatě samostatný studijní obor...
Ty názvy otázek 59~63 se mapují na názvy posledních přednášek z BISu (k dispozici zde: https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BIS/private/bis.htm) U té otázky č. 62 je pak ale problém v tom, že přednáška na kterou se mapuje vůbec nepojednává o bezpečnosti sítí. Takže asi akorát gl, pokud Vám ji někdo ze zkoušejících vybere. :D
Zobrazit všechny odpovědi (4)
Daniel Dušek Odpověď od prodekěna jsi ještě nedostal?
Filip Kalous Od proděkana ne, ale od některých lidí, co vidí do toho, jak se to zkouší, jsem se dozvěděl: Firewall, VPN, Honeypot, zabezpečená komunikace přes web, email (tsl/ssl), bezpečná vzdálená správa (SSH) a PKI, projít témata z BIS a přednášky na bezpečnost z ISA. Je to hodně o tom, kdo bude zkoušet a kde je jeho specializace prý. Takže si prej máte vyhradit 2 roky a dostudovat případné mezery. :D
Ultimátní go-to strategy je ale naučit se pro každý ze jmenovaných termínů napsat nějaký formální zápis a stočit zkoušení na MAT/TIN. :D
Evidentně krásná otázka :D