MSZ v Sprnu Kdyby náhodou ještě někdo nevěděl co je třeba udělat před státnicemi:
http://www.fit.vutbr.cz/~eysselt/szz2018/msz-ruzne.pdf